Privacyverklaring

1. Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

Deze website (https://www.zoutelande.ga) behoort toe aan FASPFI Beheer, gevestigd aan de Roompotstraat 7 | 4374 BK te Zoutelande (NL), Kamer van Koophandel nummer: 72919590 (hierna: FASPFI). FASPFI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

FASPFI is een op zichzelf staand privaat Nederlands bedrijf en niet verbonden aan enige instelling(en) gesubsidieerd door de overheid. FASPFI (https://www.zoutelande.ga) is geen onderdeel van een gemeente of overheid.

2. Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je deze privacyverklaring leest omdat je onze websites gebruikt. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat deze privacyverklaring over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

3. Welke gegevens verzamelen wij en wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?

We gebruiken jouw gegevens alleen zodat jij onze websites goed kan gebruiken. We zullen je nooit gegevens verkopen aan derden.

FASPFI verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

 1. a) Bij gebruik van de websites

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

 • Geanonimiseerde IP-adres (laatste octet van het IP-adres is gewijzigd naar nul);
 • Datum en tijdstip van gebruik;
 • Internetbrowser en apparaat type (user agent string);
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Velden die je invult of zoekwoorden die je ingeeft;
 • Likes die je geeft en bij welk onderwerp.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Geanonimiseerde analyse van het website gebruik, om deze daarmee beter te kunnen verbeteren, beveiligen en optimaliseren. Bijvoorbeeld:
  • Doormiddel van je geanonimiseerde IP-adres, internetbrowser en apparaat type kunnen wij onder andere onze websites blijven verbeteren voor de systemen die onze bezoekers gebruiken. Hierdoor kunnen wij de websites bijvoorbeeld gebruiksvriendelijker maken, problemen beter oplossen, sneller maken, spamberichten voorkomen en misbruik detecteren;
  • Doormiddel het aantal bekeken pagina’s, vanuit welke regio dit gebeurt of via welke termen er wordt gezocht, kunnen wij onder andere de websites makkelijker, beter en sneller aanvullen met informatie waarvoor meer interesse is.
 • Er voor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Advertenties zijn noodzakelijk om onze websites mede te bekostigen.
 1. b) Als je een informatie- en/of reserveringsaanvraag doet op onze websites

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Datum en tijdstip van de aanvraag;
 • Onverplichte gegevens die je invult.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het zo goed mogelijk kunnen beantwoorden van jou vraag of verzoek.
 • Wanneer het een gerichte informatie- en/of reserveringsaanvraag betreft geven wij jouw aangeleverde gegevens door aan de organisatie of accommodatieverhuurder waarop je hebt reageert. Anders kan bijvoorbeeld de accommodatieverhuurder jou reserveringsaanvraag immers niet beantwoorden. Van deze informatie- of reserveringsaanvraag slaan wij een kopie op als back-up en als bewijs dat de aanvraag daadwerkelijk is gemaakt.
 1. c) Als je adverteert op onze websites

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met je op te kunnen nemen;
 • Contractuele relatie met je te beheren, uit te voeren en aan te passen met betrekking tot het gebruik van ons websites als adverteerder;
 • Ingevoerde gegevens te controleren op plausibiliteit;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving verplichtingen, zoals het voeren van een deugdelijke administratie.
 1. d) Als je als adverteerder inlogt op onze beheer-website

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

 • IP-adres;
 • Datum en tijdstip van gebruik;
 • Internetbrowser en apparaat type (user agent string);
 • Velden die je invult of de wijzigingen die je doorgeeft op onze beheer-website.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Analyse van jou gedrag op de websites om ze daarmee te kunnen verbeteren, beveiligen en optimaliseren. Doormiddel van je IP-adres, internetbrowser en apparaat type kunnen wij onder andere onze websites blijven verbeteren voor de systemen die onze adverteerders gebruiken. Hierdoor kunnen wij de websites bijvoorbeeld gebruiksvriendelijker maken, problemen beter oplossen, sneller maken, spamberichten voorkomen en misbruik detecteren.
 1. e) Als je een gastenboek bericht instuurt

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Ingestuurde bericht;
 • Onverplichte gegevens die je invult.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het bericht te kunnen plaatsen/weergeven op de website;
 • Ingevoerde gegevens te controleren op plausibiliteit.
 1. f) Als je ons mailt, belt of schrijft:

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

 • Gegevens die je aan ons geeft;

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het zo goed mogelijk kunnen beantwoorden van jou vraag of verzoek. Van deze gegevens slaan wij een kopie op als back-up en als bewijs dat de aanvraag daadwerkelijk is gemaakt en beantwoord.

4. Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat deze niet meer zijn te herleiden naar een persoon.

5. Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of die zijn betrokken bij beantwoorden van jouw informatie- en/of reserveringsaanvraag. Wij geven de door jou opgegeven gegevens dan alleen door aan de organisatie of accommodatieverhuurder waarop jij hebt gereageerd. Anders kan bijvoorbeeld de accommodatieverhuurder jou reserveringsaanvraag immers niet beantwoorden.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een van onze websites wordt opgeslagen op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn afkomstig van FASPFI zelf en partijen waar wij mee samenwerken.

Wanneer je onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij aangeven cookies te gebruiken. Je verder gebruik van onze websites vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw internetbrowser.

De informatie die wij met cookies verzamelen, zijn niet te herleiden naar een persoon. Over de cookies die websites van derden plaatsen, hebben wij geen invloed op de eventuele verzameling, opslag of verwerking van jouw persoonsgegevens die door deze externe websites kunnen worden verzameld. Deze websites van derden hebben hun eigen privacyverklaring. Voor meer informatie over hoe deze websites van derden met persoonsgegevens omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze externe partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

6.1. Cookies die je kan aantreffen

 

Opslagperiode

Functie

Addthis

24 maanden

Mogelijk maken om pagina’s gemakkelijk te kunnen delen.

Affiliate Netwerken (onder andere awin, bol.com, tradedounbler, tradetracker, zanox)

2 maanden

Cookies via de affiliate netwerken worden door externe websites geplaatst om ons een vergoeding te kunnen geven voor het leveren van relevant verkeer. Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze websites mede te bekostigen.

Google AdSense, Doubleclick

1 maand

Er voor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Advertenties zijn noodzakelijk om onze websites mede te bekostigen.

Google Analytics

24 maanden

Geanonimiseerde analyse van het website gebruik, om deze daarmee beter te kunnen verbeteren, beveiligen en optimaliseren.

FASPFI

1 dag

Adverteerders de mogelijkheid geven in te loggen op onze beheer-website.

Zoutelande.ga

12 maanden

Cookie gebruik mededeling niet telkens te hoeven herhalen.

 

6.2. Beperkte toestemming of cookies weigeren?

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je internetbrowser verwijderen.

Wil je beperkte of helemaal geen toestemming geven voor het gebruik van cookies? Gebruik dan deze cookie instellingen website om precies aan te geven welke cookies wel/niet gebruikt mogen worden op onze websites. Echter als je cookies weigert kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden op onze websites of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze websites.

7. Links naar websites van derden

Onze websites bevatten links (verwijzingen) naar websites van derden. Nadat je op een link hebt geklikt, hebben wij geen invloed op de eventuele verzameling, opslag of verwerking van jouw persoonsgegevens die door deze externe websites kunnen worden verzameld. Deze websites van derden hebben hun eigen privacyverklaring. Het kan dat deze externe websites bijvoorbeeld bijhouden dat je via onze websites afkomstig bent, om ons een vergoeding te kunnen geven voor het leveren van relevant verkeer. Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze websites mede te bekostigen. Voor meer informatie over hoe deze websites van derden met persoonsgegevens omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze externe partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

8. Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van de betrokkene)?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Adverteerders kunnen dit voor het grootste deel zelf via de beheer-website (https://www.zoutelande.ga/login). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FASPFI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zoutelande.ga.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

FASPFI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

9. Zijn je gegevens veilig bij ons (beveiliging)?

FASPFI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We vinden de beveiliging van je persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat tijdens het gebruik van het gehele platform en alle functionaliteiten er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacyverklaring hebben waarin staat wie er wanneer bij jouw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden en op tijd updates installeren gebruiken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zoutelande.ga.

10. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Alles in het leven is veranderlijk. Ook onze privacyverklaring. FASPFI behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in deze privacyverklaring die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op de toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan de datum van deze privacyverklaring of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

Wijzigingen of aanvullingen op de privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring.

11. Vragen?

Als je vragen hebt over dit privacyverklaring kan je een e-mail sturen naar info@zoutelande.ga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 22 januari 2020.